ПОЛОЖЕННЯ про ВІДКРИТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДИХ СКРИПАЛІВ «МAESTRO DELL`ARCO»

 

1.Загальні положення

 

 • Відкритий всеукраїнський фестиваль-конкурс молодих скрипалів «Мaestro dell`Arco» (далі – Фестиваль-конкурс) проводиться з метою широкої популяризації та сприяння подальшому розвитку музичного мистецтва України, підвищення професійної виконавської майстерності, імплементації національного музичного мистецтва у європейський контекст; міжнародної співпраці та просування мистецьких здобутків музичного мистецтва України через їх інтеграцію у світовий культурний простір; згуртування творчої інтелігенції, молодих музикантів, посилення професійних зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу та всебічної підтримки України у світі.

 

 • Основними завданнями Фестивалю-конкурсу є:

 

–    популяризація музичного мистецтва України;

–  подальше просування музичної культури України та пропагування вітчизняної класичної музики у світі;

 • естетичне та духовне виховання молоді на кращих здобутках світового й українського музичного мистецтва, формування творчої еліти України;
 • виявлення, підтримка і допомога в реалізації творчого потенціалу найбільш обдарованих молодих виконавців;
 • удосконалення виконавської культури молодого покоління українських музикантів, виховання конкурентоспроможності на світовій академічній сцені;
 • розширення діапазону співпраці із світовою мистецькою спільнотою та зміцнення творчих контактів для подальшого розвитку всеукраїнського мистецько- творчого потенціалу у майбутньому;
 • формування кадрового резерву високопрофесійних фахівців-музикантів;
 • ствердження непересічної ролі класичного музичного мистецтва у формуванні сучасного виконавця та пропагування цінностей демократичного цивілізованого світу.

 

 1. Засновники та організатори Фестивалю-конкурсу

 

 • Засновниками й організаторами Фестивалю-конкурсу (далі – Організатори) є:

 

 • Театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний театр оперети» (далі – Національна оперета України);
 • Благодійна організація   «Благодійний   фонд   «Мізерере»   (далі   – БФ «Мізерере»).

 

 • Організацію з підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу здійснює мистецько-концертний центр імені І. С. Козловського театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» (далі – МКЦ ім. І. Козловського).

 

 • Підготовку та проведення Фестивалю-конкурсу здійснює Організаційний комітет. До організації Фестивалю-конкурсу можуть залучатися державні підприємства, заклади культури й інші організації або органи державної та місцевої влади, а також міжнародні організації, у тому числі іноземні.

 

 • Державні підприємства, заклади культури й інші організації або органи державної та місцевої влади, а також міжнародні організації, у тому числі закордонні, можуть здійснювати організаційну, фінансову та будь-яку іншу підтримку Фестивалю-конкурсу.

 

 1. Організаційний комітет Фестивалю-конкурсу

 

 • Для підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу утворюється Організаційний комітет (далі – Оргкомітет), склад якого затверджується головою Оргкомітету, визначеним Організаторами Фестивалю-конкурсу.

 

 • До повноважень Оргкомітету належить:

 

 • визначення загальної творчої концепції Фестивалю-конкурсу;
 • визначення місця та затвердження термінів його проведення;
 • визначення і подача на затвердження голові Оргкомітету складу журі Фестивалю-конкурсу (далі – Журі), умов проведення та програми Фестивалю-конкурсу;
 • складання графіку проведення Фестивалю-конкурсу, розробка зразків інформаційно-рекламної продукції, дипломів, сертифікатів тощо;
 • внесення змін до умов проведення та програми Фестивалю-конкурсу (у разі потреби);
 • проведення рекламної кампанії;
 • збір заявок від учасників і передача їх Журі Фестивалю-конкурсу;
 • організація висвітлення у засобах масової інформації концертно-мистецьких та інших заходів, які проходять у рамках Фестивалю-конкурсу;
 • виконання інших функцій для забезпечення проведення Фестивалю- конкурсу, не заборонених чинним законодавством України.

 

 • У разі потреби за поданням Оргкомітету Організатори можуть вносити в установленому порядку зміни до Положення про Відкритий всеукраїнський фестиваль-конкурс молодих скрипалів «Мaestro dell`Arco».

 

 • Члени Оргкомітету працюють на громадських засадах.

 

 1. Журі Фестивалю-конкурсу

 

 • Оргкомітет обирає персональний склад Журі у кількості 5 – 7 осіб, до складу якого залучаються видатні діячі музичного мистецтва України (за їх згодою) та іноземних країн.

 

 • Персональний склад і голова Журі затверджуються головою Оргкомітету.

 

 • У залежності    від    досягнутих    учасниками/цями    Фестивалю-конкурсу результатів, Журі має право:
 • присудити не всі лавреатські ступені;
 • розділити лавреатство серед учасників (окрім Гран Прі і перших ступенів);
 • присудити додатково другий або третій ступінь, якщо не присуджено відповідно перший або другий ступені;
 • присудити спеціальні дипломи;
 • відзначити найкращих викладачів та концертмейстерів;
 • скорочувати програми чи припиняти конкурсні виступи учасників/ць за умови згоди всіх членів Журі;
 • приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше 3-х членів Журі.

 

 • Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Журі. У всіх невизначених ситуаціях вирішальний голос належить голові Журі.

 

 • Офіційно оголошені рішення Журі є остаточними, обговоренню, перегляду або оскарженню не підлягають.
 • Дипломи підписують голова та всі члени Журі.

 

 1. Учасники Фестивалю-конкурсу

 

 • У Фестивалі-конкурсі можуть брати участь скрипалі – громадяни України та інших країн, віком від 15 до 25 років включно, які приймають запропоновані умови Фестивалю-конкурсу.

 

 • Фестиваль-конкурс проводиться у номінації «Сольне виконання» у 2-х вікових категоріях:

 

І вікова категорія  – від 15 до 18 років; ІІ вікова категорія – від 19 до 25 років.

 

 • Вік учасників/ць Фестивалю-конкурсу враховується на день початку прийому заявок на участь у Фестивалі-конкурсі.

 

 1. Місце і час проведення Фестивалю-конкурсу

 

 • Фестиваль-конкурс проводитиметься у м. Києві один раз у два роки, в червні, у два тури.

 

 • І тур Фестивалю-конкурсу проводиться дистанційно (онлайн): відбуватиметься розгляд відеозаписів учасників/ць та проводитиметься відбір у ІІ тур Фестивалю- конкурсу членами Журі.

 

 • ІІ тур Фестивалю-конкурсу проходитиме у змішаній формі (офлайн/онлайн) на базі МКЦ ім. І. Козловського за адресою: вул. Хрещатик, 50-Б, м. Київ.

 

 1. Умови проведення Фестивалю-конкурсу

 

 • Участь у Фестивалі-конкурсі є безкоштовною.

 

 • Учасники/ці Фестивалю-конкурсу забезпечуються проживанням та 2-разовим харчуванням.

 

 • Кожний/а іноземний/а учасник/ця зобов’язаний/а задекларувати свій музичний інструмент при в’їзді в Україну. Якщо учасник/ця грає на орендованому інструменті високої вартості, він повинен мати відповідний документ, яким підтверджується право на його використання.

 

 • Для участі у Фестивалі-конкурсі необхідно надіслати заявку в електронному вигляді, заповнену відповідно до встановленого Положенням зразка (Додаток 1), утекстовому форматі    (DOC,    DOCX)    на    електронну    адресу    Оргкомітету: kozlovsky_center@ukr.net не пізніше ніж за 1 день до початку І туру.

 

 • Від кожного/ї учасника/ці Фестивалю-конкурсу заявка направляється окремим листом (файлом) з поміткою «На Фестиваль-конкурс скрипалів». У темі листа (файлу) мають бути зазначені П.І.Б. і країна учасника/ці Фестивалю-конкурсу.

 

 • До заявки обов’язково додається пакет документів:
 • заявка в   електронному   вигляді,   заповнена   відповідно  до   встановленого Положенням зразка (Додаток 1);
 • одна кольорова фотографія учасника/ці 10х15 см (портрет) в електронному вигляді у графічному форматі (JPEG, JPG) належної якості;
 • ксерокопія сторінки паспорта учасника/ці, що засвідчує його вік;
 • ксерокопія диплома про музичну освіту або довідка з місця навчання/роботи;
 • коротка творча біографія учасника/ці (резюме) у текстовому форматі (DOC, DOCX) (Додаток 2);
 • ксерокопії дипломів лавреата інших конкурсних змагань (у разі наявності);
 • скан-копії нотних матеріалів конкурсних творів у PDF-форматі;
 • відеозапис виконання учасником/цею музичного твору або посилання (лінк) на відеозапис, завантажений на Youtube-канал.

 

 • Заявка має бути заповнена українською або англійською мовами.

 

 • Заявки на участь у Фестивалі-конкурсі, що надіслані невчасно, заповнені не за встановленим зразком або без повного пакету документів, не розглядаються.

 

 • Під час проведення Фестивалю-конкурсу обробка персональних даних його учасників/ць здійснюється з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

 

 • Оргкомітет залишає за собою право на оприлюднення виступів учасників/ць у мережі Інтернет.

 

 • Оргкомітет має право використовувати надіслані учасниками/цями інформаційні матеріали (окрім паспортних даних) для надання їх засобам масової інформації.

 

 1. Конкурсні вимоги Фестивалю-конкурсу

 

 • Програма Фестивалю-конкурсу складається з   двох  турів   (відбіркового і фінального) та заключного гала-концерту переможців.

 

 • До участі у І турі Фестивалю-конкурсу приймаються 2 (два) музичні твори:

І вікова категорія  –

 

 • Й. С. Бах. Дві різнохарактерні частини сонати або партити для скрипки соло або фантазії Г. Ф. Телемана;
 • віртуозна п’єса або каприс на вибір учасника/ці;

(тривалість – до 20 хв.); ІІ вікова категорія –

 • дві контрастні частини сонати або партити для скрипки соло Й. С. Баха;
 • В. А. Моцарт. Концерт (на вибір, одна частина з каденцією); (тривалість – до 20 хв.).

 

 • Технічні вимоги до запису відеоматеріалу:
 • відеозапис повинен бути створений не раніше, ніж за 6 місяців до дати подання заявки на Фестиваль-конкурс. Посилання на відеофайл обов’язково має бути підписане (П.І.Б. учасника/ці Фестивалю-конкурсу, країна);
 • не допускаються відео з концертів або інших конкурсних змагань;
 • не допускається відеомонтаж, за винятком випадків багатокамерної зйомки виступу, відеозйомка має бути виконана без зупинки і монтажу відеоматеріалу на нерухому камеру в природній акустиці приміщення. Відеозапис повинен бути високої якості;
 • під час виконання твору на відеозапису має бути чітко видно постать виконавця/ці;
 • відеозаписи допускаються у горизонтальному форматі екрану;
 • будь-яка редакція звуку заборонена;
 • допускається тільки живе виконання, можливо, у супроводі фортепіано.
 • відеозапис подається тільки у вигляді посилання на відео на платформі YouTube й у налаштуваннях відео має бути встановлено збереження без обмежень доступу та часу зберігання;
 • Журі залишає за собою право дискваліфікувати учасника/цю Фестивалю- конкурсу через порушення зазначених вимог.

 

 • У ІІ турі беруть участь не більше ніж по 6 учасників/ць кожної категорії, які пройшли відбір у І турі.

 

 • У ІІ турі учасниками/цями І і ІІ категорій виконуються музичні твори:

 

 • концерт західно-європейського автора на вибір (одна частина з каденцією);

 

 • п’єса українського композитора (ноти якого будуть надіслані всім учасникам/цям Фестивалю-конкурсу);

(тривалість – 20 хв.).

 

 • У разі необхідності Оргкомітет надає учаснику/ці ІІ туру Фестивалю-конкурсу кваліфікованого концертмейстера/концертмейстерку на підставі заявки, поданої учасником/цею разом з пакетом документів.

 

 • Учасники/ці, які пройшли до ІІ туру Фестивалю-конкурсу, у визначені Положенням терміни мають надіслати скан-копії нотних матеріалів творів, які вони будуть виконувати у ІІ турі, у PDF-форматі (для ознайомлення концертмейстером Фестивалю-конкурсу) на           електронну           адресу           Оргкомітету: kozlovsky_center@ukr.net та обов’язково повинні мати з собою нотні матеріали своїх виступів.

 

 • У разі необхідності Оргкомітет надає учасникам/цям, які пройшли у ІІ тур, час для репетицій із запрошеним концертмейстером/концертмейстеркою на сцені МКЦ ім. І. Козловського тривалістю до 20 хвилин перед проведенням ІІ туру Фестивалю- конкурсу.

 

 • Усі твори у ІІ турі виконуються напам’ять.

 

 • Для виступів учасників/ць передбачено обов’язкове дотримання дрес-коду: для учасників Фестивалю-конкурсу – вечірній концертний одяг (фрак, смокінг або темний костюм з метеликом), для учасниць – вечірня концертна сукня.

 

 • Учасники/ці І туру отримують сертифікати учасника/ці від Організаторів Фестивалю-конкурсу.

 

 • Учасники/ці ІІ туру нагороджуються дипломами лавреатів Фестивалю- конкурсу.

 

 • Оргкомітет наголошує, що лавреати зобов’язані взяти участь у гала-концерті на умовах та у терміни, визначені Оргкомітетом.

 

 1. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу

 

 • І тур Фестивалю-конкурсу проводиться дистанційно у форматі онлайн- прослуховування творів, надісланих його учасниками/цями.

 

 • Журі розглядатиме заявки учасників/ць, які відповідатимуть усім вимогам, та надіслані з повним пакетом документів у терміни, визначені порядком проведення Фестивалю-конкурсу.

 

 • Результати І туру Фестивалю-конкурсу будуть опубліковані на офіційних сайтах Національної оперети України operetta.com.ua (на сторінці Фестивалю- конкурсу) і БФ «Мізерере» www.miserere.org.ua та у соціальних мережах:

 

 • Учасникам/цям, які за результатами онлайн-прослуховування пройдуть у ІІ тур, буде надіслано лист-повідомлення від Оргкомітету на особисту електронну адресу, вказану учасником/цею Фестивалю-конкурсу у поданій ним заявці.

 

 • Порядок конкурсних виступів у ІІ турі визначатиметься за черговістю дат надходження заявок на участь у Фестивалі-конкурсі від кожного/ї учасника/ці.

 

 • ІІ тур Фестивалю-конкурсу відбуватиметься у змішаному форматі: онлайн- виступи – для учасників/ць, які братимуть участь дистанційно (з-за кордону), офлайн (публічні виступи) – для учасників/ць, які виступатимуть на сцені МКЦ ім.                               І. Козловського (вул. Хрещатик, 50-Б, м. Київ).

 

 • Результати ІІ туру оприлюднюються на офіційних сайтах та у соціальних мережах, зазначених у п. 9.3. цього Положення, упродовж 1 доби після проведення ІІ туру Фестивалю-конкурсу.

 

 • Не допускається у ІІ турі виконання творів, які було представлено на розгляд Журі у І турі Фестивалю-конкурсу.

 

 • За результатами ІІ туру Журі обере переможців Фестивалю-конкурсу.

 

 1. Визначення переможців Фестивалю-конкурсу

 

 • Виступи учасників/ць ІІ туру Конкурсу оцінюються Журі Конкурсу за 18-бальною системою.

 

 • Критерії оцінювання:

 

 • рівень технічної досконалості виконання і культура звуку;

 

 • володіння інструментом;

 

 • чистота інтонації і музична структура;

 

 • складність твору;

 

 • музикальність, артистизм;

 

 • художня інтерпретація музичного твору.

 

 • Рішення Журі щодо визначення переможців Фестивалю-конкурсу оформляється протоколом, підписаним усіма членами Журі.

 

 • За рішенням Журі переможцями Фестивалю-конкурсу визначаються учасники/ці ІІ туру Фестивалю-конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній віковій категорії та отримують:

 

 • Гран Прі з врученням диплома, пам’ятних сувенірів від спонсорів Фестивалю- конкурсу і можливість взяти участь у заключному гала-концерті та виступити на сцені Національної оперети України;
 • звання Лавреатів І ступеня з врученням дипломів, пам’ятних сувенірів від спонсорів Фестивалю-конкурсу і можливість взяти участь у заключному гала- концерті;
 • звання Лавреатів ІІ ступеня з врученням дипломів, пам’ятних сувенірів від спонсорів Фестивалю-конкурсу та можливість взяти участь у заключному гала- концерті;
 • звання Лавреатів ІІІ ступеня з врученням дипломів, пам’ятних сувенірів від спонсорів Фестивалю-конкурсу та можливість взяти участь у заключному гала- концерті;
 • звання Дипломантів з врученням дипломів.

 

 • Громадські, музичні, благодійні організації або спонсори Фестивалю- конкурсу, а також окремі видатні діячі культури можуть установлювати за власний рахунок спеціальні призи та грошові премії учасникам/цям. Нагородження ними обов’язково погоджується з Оргкомітетом і Журі.

 

 1. Гала-концерт та нагородження переможців Фестивалю-конкурсу

 

 • Фестиваль-конкурс завершується гала-концертом, у якому беруть участь переможці ІІ туру та члени Журі.

 

 • Гала-концерт відбуватиметься за участі оркестру.

 

 • Під час гала-концерту оголошуються результати Фестивалю-конкурсу та проводиться урочиста церемонія нагородження його переможців.

 

 1. Фінансове забезпечення Фестивалю-конкурсу

 

 • Фестиваль-конкурс є некомерційним заходом, вступний внесок за участь у Фестивалі-конкурсі не передбачається.

 

 • Фінансування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням Фестивалю- конкурсу, забезпечується його Організаторами.

 

 • Витрати, пов’язані з проїздом учасників/ць, котрі є резидентами України, здійснюються за рахунок коштів організацій, що їх направляють, за власні кошти учасників/ць або в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України.

 

 • Трансфер по території України для учасників/ць, котрі не є резидентами України, здійснюється за рахунок Організаторів Фестивалю-конкурсу.

 

 • У разі виступу зі своїм концертмейстером/концертмейстеркою, всі витрати на його/її проїзд, проживання і харчування учасник/ця бере на себе або здійснює в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України.

 

 • Витрати, пов’язані з діяльністю членів Журі, як професійних арбітрів, здійснюються за рахунок Організаторів Фестивалю-конкурсу.

 

 • До підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу можуть залучатися організації, благодійні внески, спонсорська допомога та інші джерела і надходження, не заборонені чинним законодавством України.

 

 1. Спонсори Фестивалю-конкурсу

 

13.1. Спонсорами Фестивалю-конкурсу можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, підприємства, установи, організації або органи державної та місцевої влади, а також міжнародні організації, які надають фінансово-матеріальну підтримку його організації і проведенню.

 

 1. Прикінцеві положення

 

 • Консультації з питань щодо організації і порядку проведення Фестивалю- конкурсу та іншу додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

+ 380 (044) 235 75 18, (096) 291 83 89 або за адресою: вул. Хрещатик, 50-Б, м. Київ (МКЦ імені. І. Козловського).

 

 • У рамках Фестивалю-конкурсу може бути передбачено проведення майстер- класів членів Журі, роботу творчих лабораторій, інших заходів відповідно до специфіки Фестивалю-конкурсу, а також екскурсійне обслуговування його учасників/ць.

 

 • За форс-мажору – дій обставин непереборної сили, незалежних від Оргкомітету (у зв’язку з дією воєнного стану в Україні тощо), місце і час проведення турів Фестивалю-конкурсу може бути змінено. У разі зміни місця і часу проведення Фестивалю-конкурсу оновлену інформацію буде оприлюднено на:

– офіційному сайті Національної оперети України www.operetta.com.ua (на сторінці Фестивалю-конкурсу);

 • офіційному сайті БФ «Мізерере» miserere.org.ua та у соціальних мережах:

–  www.instagram.com/kozlovskyi_stage/;